linh tây tower

Trường chuyên Lam Sơn thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2017-2018

Trường chuyên Lam Sơn thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2017-2018

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lam Sơn năm học 2017-2018

Ngày 31/3/2017 Giám đốc Sở GD&ĐT đã ban hành công văn số 596/SGDĐT-KT&KĐCLGD thông báo và hướng dẫn tuyển sinh vào lớp qo chuyên Lam Sơn năm học 2017-2018

Phương án tổ chức các kỳ thi năm 2017

Ngày 30/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 3228/UBND-VX đưa ra phương án tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh năm 2017