linh tây tower

Trường THCS Ngọc Trung

Trường THCS Ngọc Trung là trường có truyền thống dạy tốt và học tốt , phụ huynh học sinh luôn luôn chăm lo đến việc học tập của con em . 5 năm trở lại đây nhà trường luôn đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp Huyện và Tỉnh . Học sinh giỏi Huyện và Tỉnh luôn đạt cao .

I. TRƯỜNG THCS NGỌC TRUNG 

- Giới thiệu chung :

Trường THCS Ngọc trung thuộc xã Ngọc Trung Huyện Ngọc lặc . tỉnh Thanh hoá Với tổng số dân là : 5016 ; số hộ là : 912 hộ . Bình quân cứ 3 người dân thì có 1 người đi học . Học sinh chủ yếu là con em dân tộc  dân tộc mường chiếm 85 % .

Về kinh tế thu nhập của nhân dân chủ yếu là cây lúa và cây mía , thu nhập bình quân đầu người : gần 150 00/ người / thang. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm 0,8%

- Năm thành lập : Năm 1970

- Địa chỉ : Xã Ngọc Trung . Huyện Ngọc lặc . Tỉnh Thanh hoá

- Điện thoại : 037 881 017

- Hiệu trưởng : Lê Trung Thạch 

II. MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN 

Trường THCS Ngọc Trung là trường có truyền thống dạy tốt và học tốt , phụ huynh học sinh luôn luôn chăm lo đến việc học tập của con em . 5 năm trở lại đây nhà trường luôn đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp Huyện và Tỉnh . Học sinh giỏi Huyện và Tỉnh luôn đạt cao .

Năm học : 2001 - 2002 : Học sinh Giỏi cấp Tỉnh : 1 em

Năm học : 2002 - 2003 : Học sinh Giỏi cấp Tỉnh : 3em

Năm học : 2003 - 2004 : Học sinh Giỏi cấp Tỉnh : 2 em

Năm học : 2004 - 2005 : Học sinh Giỏi cấp Tỉnh : 3 em

Năm học : 2005 - 2006 : Học sinh Giỏi cấp Tỉnh : 3 em

Đội ngũ giáo viên không ổn định . Giáo viên đạt trình độ trên chuẩn : 20 % , Giáo viên đạt trình độ chuẩn 100%.. Học sinh hiếu học , không có học sinh bỏ học , hàng năm số học sinh đậu vào Đại học , Cao đẳng chiếm 9 %. 

III. QUY MÔ :

- Số cán bộ , giáo viên : 33 GV

- Số lớp : 16 Lớp

- Số học sinh : 577 em

- Số học sinh đã tốt nghiệp năm qua :

Năm học : 2001 - 2002 : 120 em

Năm học : 2002 - 2003 : 125 em

Năm học : 2003 - 2004 : 145 em

Năm học : 2004 - 2005 : 149 em

Năm học : 2005 - 2006 : 144 em

- Cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học : Còn thiếu . 

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC :

Ban giám hiệu : ( Công đoàn , Chi bộ , Đoàn thanh niên, Phụ trách đội) 

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Lê Trung Thạch

Hiệu trưởng

037 881 088

Trần Văn Thuận

Hiệu phó

037 881 089

Trần Văn Thuận

Bí thư chi bộ

037 881 089

Lưu Ngọc Ngjhiêm

Chủ tịch công đoàn

 

Trịnh Văn Hà

Bí thư Đoàn TN

 

Phạm Văn Mạnh

Tổng phụ trách Đội

 

 Các tổ bộ môn:

1.- Tổ Tự nhiên :

Số lượng cán bộ : 15

Tổ trưởng : Nguyễn Thị Oanh

2.- Tổ Xã hội :

Số lượng cán bộ : 15

Tổ trưởng : Lê Văn Thanh

 

 

File đính kèm: