linh tây tower

Thông báo đường dây nóng

Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân về dạy thêm, học thêm và các khoản thu, chi ngoài ngân sách tại các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

STT

Huyện, thị xã,

thành phố

Số điện thoại

1

Huyện Mường Lát

0967.497.788

2

Huyện Quan Sơn

0945.678.135 – 0977.438.555

3

Huyện Quan Hoá

0963.080.470

4

Huyện Bá Thước

02373.880.557 – 02373.880.502

5

Huyện Lang Chánh

02373.874.002 – 02373.874.001

6

Huyện Thường Xuân

0916.799.298

7

Huyện Như Xuân

0967.872.888 – 0912.224.367

8

Huyện Cẩm Thuỷ

0915.392.238

9

Huyện Ngọc Lặc

02373.576.500

10

Huyện Thạch Thành

0915.041.324 – 0949.024.959

11

Huyện Như Thanh

02373.848.002

12

Huyện Vĩnh Lộc

02373.870.002 – 0984.888.866

13

Huyện Yên Định

0918.194.113

14

Huyện Thiệu Hoá

02373.695.688

15

Huyện Triệu Sơn

0904.169.334

16

Huyện Thọ Xuân

02373.530.996

17

Huyện Nông Cống

0915.574.111 – 0912.775.797 – 0944.939.599

18

Huyện Đông Sơn

0912.383.829

19

Huyện Tĩnh Gia

0977.232.768 – 0913.024.819

20

Huyện Quảng Xương

0913.269.236 – 0914.515.685 – 0912.604.886

21

Huyện Hoằng Hoá

0912.472.555

22

Huyện Hậu Lộc

0912.582.566

23

Huyện Hà Trung

0915.248.343

24

Huyện Nga Sơn

0903.436.156 – 0912.213.689 – 0949.352.996

25

Thành phố Sầm Sơn

02373.504.368 – 0919.666.445

26

Thị xã Bỉm Sơn

0989.130.410

27

Thành phố Thanh Hoá

0913.113.568

File đính kèm: 2216.pdf