linh tây tower

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lam Sơn năm học 2017-2018

Ngày 31/3/2017 Giám đốc Sở GD&ĐT đã ban hành công văn số 596/SGDĐT-KT&KĐCLGD thông báo và hướng dẫn tuyển sinh vào lớp qo chuyên Lam Sơn năm học 2017-2018