linh tây tower

Phương án tổ chức các kỳ thi năm 2017

Ngày 30/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 3228/UBND-VX đưa ra phương án tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh năm 2017

File đính kèm: PHUONGANTTHI2017.rar