linh tây tower

Thông báo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2017 và thăm dò dư luận

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 về quy định về xét tặng danh hiệu “nhà giáo nhân dân”, “nhà giáo ưu tú”; công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07/7/2016 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 14 năm 2017; Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 14 năm 2017.  Sau khi tiếp nhận và xử lý hồ sơ Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, thông báo danh sách và tổ chức thăm dò dư luận (danh sách kèm theo).

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG CẤP TỈNH

XÉT TẶNG DANH HIỆU NGƯT LẦN THỨ 14 – 2017

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số phiếu đạt và tỉ lệ

Quần chúng

Hội đồng cấp huyện

1.              

Ông Hoàng Thanh Hải

Sinh năm: 1957

Trưởng Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa

58/58

(100%)

19/19

(100%)

2.              

Ông Trần Văn Thức

Sinh năm: 1969

Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Thanh Hóa

189/189

(100%)

19/19

(100%)

3.              

Bà Lưu Thị Tươi

Sinh năm: 1961

Hiệu trưởng trường THPT Thạch Thành 1, huyện Thạch Thành

73/73

(100%)

13/13

(100%)

4.              

Bà Hoàng Thị Yến

Sinh năm 1962

Hiệu trưởng Trường THCS Nga Trường, huyện Nga Sơn

24/24

(100%)

11/11

(100%)

5.              

Ông Lê Kim Vinh

Sinh năm: 1956

Nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa

34/34

(100%)

11/11

(100%)

6.              

Bà Lê Thị Sơn

Sinh năm: 1964

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa

25/25

(100%)

11/11

(100%)

7.              

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Sinh năm: 1960

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa

17/17

(100%)

11/11

(100%)

8.              

Bà Mạc Thị Ngọc

Sinh năm: 1966

Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thanh Hóa

21/21

(100%)

11/11

(100%)

9.              

Ông Tào Ngọc Thanh

Sinh năm: 1960

Hiệu trưởng Trường THCS Điện Biên, TP Thanh Hóa

41/41

(100%)

11/11

(100%)

10.         

Bà Lê Thị Minh

Sinh năm: 1967

Hiệu trưởng Trường Mầm non Phan Đình Phùng, TP Thanh Hóa

24/24

(100%)

11/11

(100%)

 

(Danh sách gồm 10 cá nhân)

 

 

 

File đính kèm: