linh tây tower

Điều động tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2016 tại Thanh Hóa

Ngày 19 tháng 2 năm 2016, Giám đốc Sở ban hành công văn số 244/SGDĐT-GDCN, điề động giáo viên học sinh tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2016 tại Thanh Hóa

File đính kèm: