linh tây tower

Thông báo tuyển dụng giáo viên trường THPT chuyên Lam Sơn năm 2015

     

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN  NĂM  2015

                                                                                         

          1. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

          1.1. Mục tiêu.

  Tuyển chọn được giáo viên cho Trường THPT chuyên Lam Sơn là những người có trình độ, năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu giảng dạy môn chuyên và bồi dưỡng học sinh tham gia các đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế; góp phần nâng cao chất lượng dạy, học và xây dựng Trường THPT chuyên Lam Sơn trở thành trường chuyên trọng điểm quốc gia.

1.2.  Đối tượng tham gia dự tuyển.

          - Giáo viên hiện đang công tác tại các trường THPT công lập trong tỉnh Thanh Hóa;

          - Giảng viên hiện đang giảng dạy các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh, Thể dục tại các trường đại học trong và ngoài tỉnh;

          - Sinh viên tốt nghiệp  đại học chính quy tại các trường đại học sư phạm hoặc các trường đại học  khác có chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do các trường đại học sư phạm cấp.

1.3. Nguyên tắc tuyển dụng.

          - Đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật;

          - Nội dung, hình thức, quy trình tuyển dụng phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

          - Đảm bảo chính sách ưu tiên trong tuyển dụng viên chức theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

          - Người trúng tuyển là người có kết quả (điểm thi hoặc điểm xét tuyển) cao hơn, lấy theo thứ tự từ trên xuống cho đến hết chỉ tiêu được giao và có điểm thi các phần thi hoặc điểm các phần kiểm tra, sát hạch (đối với xét đặc cách) phải đạt yêu cầu sau:

   + Đối với bài thi hoặc sát hạch kiến thức chung: Đạt từ 50/100 điểm trở lên;

   + Đối với bài thi viết về chuyên môn, nghiệp vụ: Đạt từ 16/20 điểm trở lên;

   + Đối với bài dạy thực hành: Đạt từ 15/20 điểm trở lên cho mỗi bài dạy.

2. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ DỰ TUYỂN

2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn.

          2.1.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

       - Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước;

       - Không trong thời gian thi hành án kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế; đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở giáo dục;

       - Tuổi đời: Đối với ứng viên là viên chức không quá 45 tuổi đối với nam và không quá 40 tuổi đối với nữ; Đối với ứng viên chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, tuổi đời không quá 40 tuổi đối với nam và không quá 35 tuổi đối với nữ;

       - Có đơn đăng ký dự tuyển; có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng; đủ sức khỏe, ngoại hình phù hợp để làm nhiệm vụ giảng dạy.

       2.1.2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên, ứng viên dự tuyển thuộc các nhóm đối tượng còn phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

2.1.2.1.                        Đối với giáo viên hiện đang công tác tại trường THPT công lập trong tỉnh Thanh Hóa, phải đảm bảo một trong các điều kiện, tiêu chuẩn  sau:

       a) Tuyển dụng giáo viên giảng dạy tại các môn chuyên (Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Ngữ văn, Địa lý, và Tiếng Anh):

       - Tốt nghiệp đại học chính quy (không kể đại học liên thông) loại khá trở lên; là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; có sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) được xếp loại cấp ngành trở lên; có học sinh đạt giải ba cấp tỉnh (các môn văn hóa lớp 12) trở lên của môn học đúng với chuyên ngành dự tuyển;

       - Tốt nghiệp đại học chính quy (không kể đại học liên thông) loại khá trở lên và có học sinh đạt giải quốc gia các môn văn hóa lớp 12 đúng với chuyên ngành dự tuyển;

       - Nguyên là học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn, tốt nghiệp đại học chính quy (không kể đại học liên thông) loại Khá trở lên đào tạo đúng chuyên ngành của môn chuyên.

       b) Tuyển dụng giáo viên giảng dạy môn Giáo dục thể chất, quốc phòng: Ứng viên phải đáp ứng được một trong các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

       - Tốt nghiệp đại học chính quy (không kể đại học liên thông) loại khá trở lên; có sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài NCKH) được xếp loại cấp ngành trở lên hoặc là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh hoặc có học sinh đạt giải ba cấp tỉnh (hoặc huy chương đồng) trở lên;

       - Tốt nghiệp đại học chính quy (không kể đại học liên thông) loại khá trở lên và có giấy chứng nhận năng lực đặc biệt từ cấp tỉnh trở lên như: Vận động viên cấp tỉnh…;

       - Nguyên là học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn, tốt nghiệp đại học chính quy (không kể đại học liên thông) loại khá trở lên; đạt học sinh giỏi cấp tỉnh từ giải ba trở lên các môn Thể dục thể thao, quốc phòng.

       2.1.2.2. Đối với sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy tại các trường đại học sư phạm hoặc các trường đại học khác có chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ  nghiệp vụ sư phạm do các trường đại học sư phạm cấp, phải đảm bảo một trong cá điều kiện, tiêu chuẩn sau:

       a) Tuyển dụng giáo viên giảng dạy các môn chuyên (Toán, Vật lý, Hóa học, Địa lý, Tin học, Ngữ văn, và Tiếng Anh):

       - Tốt nghiệp đại học loại giỏi tại một trong các trường: Đại học sư phạm Hà Nội; các trường đại học thuộc ĐHQG Hà Nội; Đại học Hà Nội (chuyên ngành Tiếng Anh); Đại học Bách khoa Hà Nội (chuyên ngành Công nghệ thông tin đăng ký dự tuyển môn Tin học);

       - Đạt giải chính thức trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa cấp THPT, tốt nghiệp đại học khá trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với môn đạt giải;

       - Nguyên là học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn, tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên thuộc một trong các trường: Đại học Sư phạm Hà Nội; Các trường đại học thuộc ĐHQG Hà Nội; Đại học Hà Nội (chuyên ngành ngoại ngữ Tiếng Anh); Đại học Bách khoa Hà Nội (chuyên ngành Công nghệ thông tin đăng ký dự tuyển môn Tin học), đào tạo đúng chuyên ngành của môn chuyên;

       - Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên tại một trong 400 trường đại học nước ngoài hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng ARWU (Academic Ranking of  World Universities) hàng năm, có chuyên ngành đào tạo đúng chuyên ngành dự tuyển.

       b) Tuyển dụng giáo viên giảng dạy môn Giáo dục thể chất, quốc phòng, ứng viên phải đáp ứng được một trong các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

       - Tốt nghiệp đại học hệ chính quy (không kể đại học liên thông) loại giỏi;

       - Nguyên là học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn, tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên và có thêm một trong các điều kiện: Đạt giải học sinh giỏi từ giải ba cấp tỉnh trở lên các môn TDTT, quốc phòng; đạt giải ba trở lên trong các kì thi Olympic sinh viên (hoặc tương đương); có chứng nhận năng lực đặc biệt do trường đại học (hoặc cấp tương đương) trở lên cấp như: vận động viên cấp tỉnh, cấp quốc gia.

       - Giáo sinh tốt nghiệp đại học hệ chính quy (không kể đại học liên thông) loại khá trở lên và có thêm một trong các điều kiện: Đạt giải học sinh giỏi từ giải ba cấp tỉnh trở lên các môn thể dục thể thao, quốc phòng; đạt giải ba trở lên trong các kì thi Olympic thể dục thể thao, quốc phòng sinh viên (hoặc tương đương); có chứng nhận năng lực đặc biệt do trường đại học (hoặc cấp tương đương) trở lên cấp như: vân động viên cấp tỉnh, cấp quốc gia…

2.1.2.3.                        Đối với giảng viên các trường đại học, phải đảm bảo một trong các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

       - Tốt nghiệp đại học chính quy (không kể hệ chính quy liên thông) loại khá trở lên tại các trường đại học: Sư phạm Hà Nội, Đại học Hà Nội (chuyên ngành Tiếng Anh), Đại học Bách khoa Hà Nội (chuyên ngành Công nghệ thông tin đăng kí dự tuyển môn Tin học), các trường đại học thuộc ĐHQG Hà Nội; Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Đại học TDTT TP.HCM (đối với dự tuyển giáo viên dạy Thể dục thể thao, quốc phòng);

       - Tốt nghiệp đại học chính quy (không kể hệ chính quy liên thông) loại giỏi tại các trường đại học trong cả nước và có điểm thi tuyển sinh vào đại học từ 21 điểm trở lên (không kể điểm ưu tiên và nhân hệ số) hoặc có sinh viên đạt giải ba trở lên trong kì thi Olimpic các môn văn hóa (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh) sinh viên toàn quốc.

       2.1.3. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với xét tuyển đặc cách.

       a) Chỉ áp dụng đối với các ứng viên dự tuyển giáo viên giảng dạy các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh;

       b) Ngoài đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chung tại mục 2.1.1, ứng viên phải đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh bậc THPT hoặc đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trở lên của 01 trong 03 năm trở lại đây (đối với giảng viên trường Đại học) và phải đáp ứng được một trong các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

       - Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp đại học tại các trường đại học quy định ở nội dung thứ nhất, điểm a, mục 2.1.2.2 và có chuyên ngành đào tạo đúng chuyên ngành cần tuyển;

       - Nguyên là học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn, đạt giải học sinh giỏi quốc gia cấp THPT, đào tạo đúng chuyên ngành của môn đạt giải, tốt nghiệp đại học loại giỏi tại các trường đại học quy định ở nội dung thứ nhất, điểm a, mục 2.1.2.2;

       - Người có trình độ tiến sĩ đúng chuyên ngành cần tuyển và đã tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên tại các trường đại học quy định ở nội dung thứ nhất, điểm a, mục 2.1.2.2;

       - Người có trình độ thạc sĩ trở lên được đào tạo đúng chuyên ngành cần tuyển tại một trong 200 trường đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng ARWU (Academic Ranking  of  World Universities) hàng năm; và đã tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên tại các trường đại học quy định ở nội dung thứ nhất, điểm a, mục 2.1.2.2.

       2.2. Hồ sơ dự tuyển.

       2.2.1. Số lượng giáo viên cần tuyển: 10 giáo viên, trong đó:

       - Môn Ngữ văn: tuyển 01 giáo viên.

       - Môn Địa lý: tuyển 01 giáo viên.

       - Môn Tiếng Anh: tuyển 02 giáo viên.

       - Môn Toán: tuyển 02 giáo viên.

       - Môn Tin học: tuyển 01 giáo viên.

       - Môn Hóa học: tuyển 01 giáo viên.

       - Môn Vật lý: tuyển 01 giáo viên.

       - Môn Thể dục quốc phòng: tuyển 01 giáo viên.

       2.2.2. Hồ sơ đăng kí và lệ phí dự tuyển.

       a) Hồ sơ đăng kí dự tuyển: 01 bộ, gồm:

       - Đơn đăng kí dự tuyển (nếu là giáo viên đã được tuyển dụng phải được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan);

       - Sơ yếu lí lịch tự thuật có dán ảnh 4x6 và xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (đối với giáo sinh); xác nhận của cơ quan đang trực tiếp quản lý (đối với giáo viên);

       - Bản sao giấy khai sinh;

       - Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên cấp (đang trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ).

       - Bằng tốt nghiệp đại học (và thạc sỹ, tiến sỹ nếu có);

       - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (đối với các giáo sinh tốt nghiệp các trường không thuộc khối sư phạm);

       - Bảng điểm học đại học (và thạc sỹ nếu có);

       - Các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có);

       (Các hồ sơ, giấy tờ nêu trên phải được công chứng hoặc chứng thực của cấp có thẩm quyền theo quy định).

       b) Lệ phí dự tuyển: 200.000đ/Hồ sơ

       3. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, QUY TRÌNH TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

       3.1. Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển đặc cách.

       Hội đồng kiểm tra, sát hạch có nhiệm vụ sau:

       - Kiểm tra hồ sơ, xét kết quả học tập thí sinh dự xét tuyển đặc cách (cách tính điểm áp dụng Điều 12, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức);

       - Tổ chức kiểm tra, sát hạch về trình độ hiểu biết chung, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của ứng viên được xét tuyển đặc cách;

       - Căn cứ kết quả điểm xét tuyển, gồm tổng các điểm: Điểm kiểm tra sát hạch về trình độ hiểu biết chung, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để xét đề nghị ứng viên trúng tuyển theo nguyên tắc được quy định mục 1.3.

       3.2. Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển.

        Áp dụng cho tất cả các môn còn thiếu chỉ tiêu sau khi xét tuyển đặc cách (trường hợp có cả 02 hình thức tuyển dụng đối với cùng một môn thì ưu tiên tuyển dụng đối với hình thức tuyển dụng đặc cách trước).

        3.2.1. Nội dung thi và thời gian thi.

        a) Thi kiến thức chung (phần thi này chỉ áp dụng đối với ứng viên chưa được tuyển dụng vào ngạch công chức, viên chức): Một bài thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành giáo dục và lĩnh vực cần tuyển.

          Thời gian làm bài 120 phút.

          b) Thi chuyên môn nghiệp vụ: Áp dụng cho các ứng viên là giáo viên đã được tuyển dụng viên chức và ứng viên chưa được tuyển dụng viên chức nhưng đã đạt yêu cầu tại phần thi kiến thức chung. Mỗi ứng viên phải thực hiện 02 phần thi:

          - Phần thi lý thuyết về chuyên môn nghiệp vụ; thời gian làm bài 180 phút;

          - Phần thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ: Áp dụng đối với những ứng viên đạt yêu cầu bài thi lý thuyết chuyên môn nghiệp vụ. Mỗi ứng viên phải thực hiện 02 bài thi thực hành.

          3.2.2. Cách tính điểm.

          Bài thi kiến thức chung được tính theo thang điểm 100; bài thi viết chuyên môn nghiệp vụ được tính thang điểm 20; bài thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ, mỗi tiết thực hành tính thang điểm 20 (theo các tiêu chí và thang điểm của Bộ GD&ĐT tại Công văn số 10227/THPT ngày 11/9/2001 về đánh giá giờ dạy), điểm bài thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ là trung bình cộng điểm của hai bài thi thực hành.

          - Điểm các bài thi được tính như sau:

          + Điểm thi kiến thức chung là điểm điều kiện (không sử dụng để tính điểm xét tuyển);

          + Điểm thi chuyên môn, nghiệp vụ: Phần thi lý thuyết tính hệ số 2; phần thi thực hành tính hệ số 1;

          - Điểm xét tuyển được tính như sau: Điểm xét tuyển = Điểm bài thi viết chuyên môn nghiệp vụ x 2 + Điểm bài thi thực hành x 1;

          3.2.3. Xác định người trúng tuyển.

          - Chỉ xét trúng tuyển đối với ứng viên đã hoàn thành tất cả các phần thi, bài thi theo quy định và tất cả các bài thi có điểm phải đạt yêu cầu theo quy định tại mục 1.3;

          - Người trúng tuyển là người có điểm xét tuyển cao hơn, lấy theo thứ tự từ trên xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu được giao, đảm bảo đúng nguyên tắc quy định tại mục 1.3. Trường hợp có nhiều hơn 01 thí sinh có kết quả thi trúng tuyển cuối cùng bằng nhau thì ưu tiên lấy thí sinh theo thứ tự ưu tiên theo khoản 2, Điều 10 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

          4. THỜI GIAN THỰC HIỆN

          a) Ứng viên nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển tại trường THPT chuyên Lam Sơn từ ngày 25/5 - 10/6/2015;

          b) Thời gian xét duyệt hồ sơ và thông báo danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia dự tuyển và triệu tập ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia dự tuyển để phổ biến quy chế, nội dung, hình thức tuyển dụng : Từ ngày 10/6 – 25/6/2015;

          c) Thời gian tổ chức thi (dự kiến): Từ ngày 25/7 – 10/8/2015 và công bố danh sách ứng viên trúng tuyển : 15/8/2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                      Thanh Hóa, ngày … tháng … năm …

 

ĐƠN ĐĂNG KÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN NĂM 2015

 

Họ và tên:                                                            Nam, Nữ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Điện thoại liên lạc:

Dân tộc:

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:

Đối tượng ưu tiên (nếu có):

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng kí dự tuyển giáo viên của trường THPT chuyên Lam Sơn, tôi thấy tôi có điều kiện, tiêu chuẩn sau:……………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… đủ điều kiện để tham dự kì thi tuyển giáo viên trường THPT chuyên Lam Sơn năm 2015. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng kí dự tuyển giáo viên môn:………. theo thông báo của trường THPT chuyên Lam Sơn.

            Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

            Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ đăng kí dự tuyển, gồm:

1.      Bản sơ yếu lý lịch tự thuật

2.      Bản sao giấy khai sinh;

3.      Giấy chứng nhận sức khỏe;

4.      Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (và thạc sỹ, tiến sỹ nếu có);

5.      Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (đối với các giáo sinh tốt nghiệp các trường không thuộc khối sư phạm);

6.      Bảng điểm đại học (và thạc sỹ nếu có)

7.      Các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có);

………………………………………..

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                                             Kính đơn.

                                                                                    (kí và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

File đính kèm: