linh tây tower

Số lượng hồ sơ đăng ký dự thi đại học cao đẳng năm 2014

Thống kê số lượng hồ sơ đăng ký dự thi đại học cao đẳng năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Thanh Hóa. Có tất cả 48963 hồ sơ đăng ký dự thi vào 288 trường trong cả nước, trong đó chi tiết xem File đính kèm.