linh tây tower

Q/Đ về việc hủy bỏ công nhận chức danh hiệu trưởng đối với ông Nguyễn Văn Lơn.

Q/Đ về việc hủy bỏ công nhận chức danh Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Dược Văn Hiến đối với ông Nguyễn Văn Lơn.

 

File đính kèm: qd16-2014.pdf