linh tây tower

Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2013 và kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2014

Ngày 22/11/2013, Giám đốc Sở đã ban hành công văn số :2189/SGDĐT-GDCN, yêu cầu Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2013 và kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2014. Các trường và các Cơ sở có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, download các biểu mẫu về để lập báo cáo.

File đính kèm: BC TS TCCN 2013.rar