linh tây tower

Thống kê số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường không tổ chức thi năm 2013

Thống kê số lượng hồ sơ đăng ký dự thi Đị học, Cao đẳng của học tinh tỉnh Thanh Hóa năm 2013 theo trường, khối thi (dự tuyển vào các trường không tổ chức thi tuyển)

File đính kèm: tknv2 2013.xls