linh tây tower

Quyết định v/v đình chỉ tuyển sinh 2013

Ngày 14/1/2013 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định số 29/QĐ -SGDĐT về việc đình chỉ tuyển sinh năm 2013. Xin mời quí vị đọc fles gửi kèm để biết chi tiết

File đính kèm: QDD29.pdf