linh tây tower

Kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

BBT: Ngày 12 tháng 9 năm 2012, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Hướng dẫn số 1563/SGDĐT-VP về việc hướng dẫn các đơn vị, trường học tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Giáo dục Thanh Hóa xin giới thiệu nội dung đến đông đảo bạn đọc.

20/11 năm nay diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; năm học đầu tiên toàn ngành triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, đẩy mạnh thực hiện “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế”.

Với ý nghĩa quan trọng đó, để thiết thực chào mừng 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh triển khai, thực hiện tốt các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Thông qua các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012, nhằm nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phát huy truyền thống, tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp của nhà giáo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.

- Ôn lại truyền thống 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, tạo điều kiện để các thế hệ cán bộ, giáo viên giao lưu gặp gỡ, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và động viên cán bộ, giáo viên đã và đang công tác tại địa phương, đơn vị.

- Tạo không khí tươi vui, phấn khởi, khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; tích cực thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; khắc phục những hiện tượng còn bức xúc xảy ra trong nhân dân; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012-2013. 

2. Yêu cầu 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tổ chức các hoạt động đảm bảo khoa học, thật sự có ý nghĩa, thu hút được sự tham gia rộng rãi của các thế hệ giáo viên, học sinh, sinh viên trong toàn ngành; sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở địa phương.

- Các hoạt động trong dịp kỷ niệm phải thể hiện đầy đủ, sinh động về truyền thống của ngành; đảm bảo phong phú, đa dạng, tạo được không khí đoàn kết, ấm áp, thân thiện đối với thầy trò qua các thế hệ.

- Việc tổ chức kỷ niệm (toạ đàm) phải đảm bảo thực sự có ý nghĩa, trang trọng, an toàn và tiết kiệm theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị. Nghiêm cấm các đơn vị, trường học thu tiền học sinh để tổ chức các hoạt động trong dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

II. tổ chức phong trào thi đua

1. Phát động phong trào thi đua 

Các đơn vị, trường học phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên xây dựng nội dung và tổ chức phát động phong trào thi đua “Hai tốt”, các hoạt động tập thể nhằm giáo dục học sinh truyền thống “Tôn sư - trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Chủ đề của đợt thi đua: Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2012).

Nội dung tổ chức phong trào thi đua:

Đối với cán bộ giáo viên: Tập trung củng cố và duy trì nền nếp, quy chế chuyên môn, nâng cao hiệu quả giờ dạy, tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đối với học sinh: Thi đua giành nhiều giờ học tốt, điểm học tốt; thực hiện tốt Điều lệ, nội quy trường học; xây dựng nền nếp và phương pháp học tập; tham gia tích cực các hoạt động tập thể. 

Thời gian phát động thi đua: Tổ chức từ ngày 17/9/2012 đến 30/11/2012

2. Tổng kết phong trào thi đua

Các đơn vị, trường học tổ chức tổng kết phong trào thi đua vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đánh giá kết quả, biểu dương, khen thưởng các nhà giáo tiêu biểu, các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua.

Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT, các đơn vị, cơ sở giáo dục căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể; sự đồng tình ủng hộ của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; đồng thời báo cáo kết quả về Văn phòng Sở theo hộp thư điện tử trước ngày 05/12/2012.

 

 
File đính kèm: