linh tây tower

Yêu nhau cởi áo trao nhau (thơ: Nguyễn Đình Ất)

 

                   “Yêu nhau cởi áo trao nhau

                   Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay”

                                      Ca dao

“Yêu nhau cởi áo trao nhau”

 - Em trao thứ nào?

Làm anh ngơ ngác!

Chả lẽ em trao... áo em, anh mặc

Sao mặc rồi.

Mẹ còn hỏi: - áo đâu?

Để lòng anh bắc vội nhịp cầu

Gió phì phật lột anh mất áo!

Chỉ trao áo? Cớ chi giông bão

Để phải lời dối mẹ... ngu ngơ!

Vạt áo - trái tim

Hai nửa Thực - Mơ

Lạ kỳ chưa: - Yêu mà... cởi áo!

Em cởi tung cả vòng lễ giáo

Để trao anh cái thứ chết người

Để nhịp cầu cứ gió mãi không thôi

                             Tháng 10/2011

                             Nguyễn Đình Ất

File đính kèm: