linh tây tower

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về đạo đức là cái gốc của người cách mạng

Chủ tịch Hồ Chí Minh “Tinh hoa khí phách” của dân tộc, lương tâm của thời đại là một hình mẫu đạo đức cách mạng cao đẹp. Người nói: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Đạo lý làm người của Bác Hồ là chiến đấu giành độc lập tự do cho dân tộc, đồng thời xây dựng một xã hội có văn hóa mới, xây dựng con người Việt Nam có văn hóa mới. Người quan tâm hàng đầu trong việc giáo dục rèn luyện cán bộ đảng viên và nhân dân ta về đạo đức làm người cách mạng Việt Nam “Đạo đức là cái gốc của người cách mạng”. Trong nhiều bài viết, bài nói của Người từ năm 1925 đến năm 1969, với cách viết văn phong dễ hiểu, có sức cảm hóa, thuyết phục, Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Trong tập thơ Nhật ký trong tù Bác viết:

“Ngủ thì ai cũng như lương thiện

Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền

Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn

Phần nhiều do giáo dục mà nên”.

Trong cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc” Bác viết khoảng cuối năm 1947, hồi đầu kháng chiến và xuất bản vào đầu năm 1948, Người nói về đạo đức cách mạng: “... Người đảng viên, người cán bộ muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ càng ngày càng ít, mà những tính tốt như sau ngày càng thêm”.

Nói tóm tắt, tính tốt ấy có 5 điều: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm.

 - Nhân là thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào. Vì thế mà kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân. Vì thế mà sẵn lòng chịu cực khổ trước mọi người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ, vì thế mà không ham giàu sang không e cực khổ, không sợ oai quyền.

- Nghĩa là ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có gì phải giấu Đảng. Ngoài lợi ích của Đảng, không có lợi ích riêng phải lo toan. Lúc Đảng giao việc thì bất kỳ to nhỏ, đều làm hết sức cẩn thận, thấy việc thì phải làm, thấy việc thì phải nói. Không sợ người ta phê bình mình, mà phê bình người khác cũng luôn luôn đúng đắn.

- Trí vì không có việc tư túi, nó làm mù quáng cho nên đầu óc trong sạch, sáng suốt, dễ hiểu lý luận, dễ tìm phương hướng. Biết xem người, biết xem việc. Vì vậy mà biết làm có lợi, tránh việc có hại cho Đảng, biết vì Đảng mà cất nhắc người tốt, đề phòng người gian.

- Dũng là dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm. Thấy khuyết điểm phải có gan sửa chữa, có gan chống lại những sự vinh hoa, phú quý không chính đáng. Nếu cần thì có gan hy sinh cả tính mạng cho Đảng, cho Tổ quốc, không bao giờ rụt rè, nhút nhát.

- Liêm là không tham địa vị, không ham tiền tài, không tham sung sướng, không ham người tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ hóa. Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ.

Người nhấn mạnh: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang.

Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống. Nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố, cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

Người phân tích: “Tác hại của chủ nghĩa cá nhân trái ngược với đạo đức cách mạng, nếu nó còn trong mình, dù ít thôi, thì nó sẽ chờ dịp để phát triển, để che lấp đạo đức cách mạng, để ngăn trở ta một lòng một dạ đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng.

Chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt, nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc, mà ai cũng biết rằng xuống dốc thì dễ hơn lên dốc. Vì thế mà càng nguy hiểm”.

- Người khuyên bảo, dạy cho chúng ta một bài học để trở thành người cán bộ có đạo đức, để dân yêu, dân tin tưởng. Người nói: “Muốn rèn luyện đạo đức cách mạng, thì chúng ta phải ra sức học tập, tu dưỡng, tự cải tạo để tiến bộ mãi. Nếu không cố gắng để tiến bộ, thì tức là thoái bộ, là lạc hậu. Mà thoái bộ và lạc hậu thì sẽ bị xã hội tiến bộ sa thải”.

“Có đạo đức cách mạng thì khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn “Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ, không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa. Đó cũng là biểu hiện của Đạo đức cách mạng”.

Người chỉ rõ: “Đạo đức cách mạng là hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Do lời nói và việc làm, đảng viên, đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin, dân phục, dân yêu, đoàn kết quần chúng chặt chẽ chung quanh Đảng, tổ chức, tuyên truyền và động viên quần chúng hăng hái thực hiện chính sách và nghị quyết của Đảng”.

Ngày nay, cán bộ đảng viên đã và đang tiếp tục thực hiện cuộc vận động lớn: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân. Thấm nhuần những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cán bộ đảng viên phải đọc sách, báo, đọc các tác phẩm của Bác Hồ viết và đọc các tác phẩm của các đồng chí lãnh đạo Đảng ta viết về tư tưởng Hồ Chí Minh. Mọi người phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ thì mới trở thành cán bộ Cụ Hồ. Tâm hồn các cán bộ đảng viên trong sáng như pha lê, không có tỳ vết, được nhân dân tôn vinh, quý mến, tiếng thơm để lại cho đời, hình thành một xã hội có văn hóa cao. Văn hóa thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng.

                                                   Nguyễn Trọng Hữu

 

 
File đính kèm: