linh tây tower

Báo cáo công tác tháng 10, lịch 11-2012

Ngày 26 tháng 10 năm 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành hội nghị kiểm điểm công tác tháng 10 và lịch công tác trọng tâm tháng 11 năm 2012. Thông tin chi tiết xin mời đọc tệp đính kèm

   

File đính kèm: BC thng 10 lch 11-2012.doc