linh tây tower

Giáo dục Thanh Hóa một số thành tựu và định hướng phát triển tới năm 2015


 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ
 NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC GIAI ĐOẠN 2005-2010
VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN 2015.

         Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sự phối, kết hợp có hiệu quả của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện, thị, TP, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong tỉnh, sự nghiệp giáo dục và đào tạo Thanh Hóa giai đoạn 2005- 2010 đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, tự hào trên tất cả các lĩnh vực giáo dục: Về quy mô hệ thống trường, lớp; chất lượng giáo dục; đội ngũ nhà giáo; cơ sở vật chất - thiết bị trường học; công tác xã hội hóa giáo dục, công tác Khuyến học, khuyến tài…Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa trở thành điểm sáng của giáo dục cả nước, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2005-2010 mà Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI đề ra.    

A. NHỮNG THÀNH TỰU GIAI ĐOẠN 2005 - 2010

 1. Nâng cao dân trí:

 - Đạt chuẩn PCGDTHCS (tháng 9/2006) sớm hơn 1 năm so với kế hoạch, kết quả: 27/27 huyện, thị, thành phố với 636/636 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia PCGDTHCS, tỷ lệ 100%.

 - Hệ thống giáo dục quốc dân đã phát triển hoàn chỉnh từ Mầm non đến Đại học.

 - 100% xã, phường, thị trấn có từ 1 trường Mầm non, 1 trường Tiểu học, 1 trường THCS, 1 Trung tâm học tập cộng đồng trở lên.

 - 27/27 huyện, thị, TP, mỗi đơn vị  có ít nhất 1 trường THPT (nhiều đơn vị có từ 6 đến 7 trường THPT), 1 Trung tâm GDTX-DN. (Riêng miền Núi có 25 trường THPT, 11 Trung tâm GDTX-DN, 11 trường THCS Dân tộc nội trú).

 * Năm học 2009-2010:

 + Khối Giáo dục: Có 2.160 trường học, trong đó: Mầm non có 652 trường, Tiểu học có 727 trường; THCS có 648 trường; THPT có 104 trường, có 28 Trung tâm GDTX; 1 TTKTTHHN-DN tỉnh. Năm học 2010-2011, chuyển đổi 24 trường THPT bán công sang loại hình công lập. Năm học 2011-2012 chuyển 525 trường mầm non bán công sang loại hình công lập, tuyển hơn 8384 giáo viên mầm non vào biên chế.

 + Khối Đào tạo: Có 26 trường học (3 trường đại học, 5 trường Cao đẳng, 19 trường TCCN) và 87 cơ sở đào tạo nghề, trong đó: 53 cơ sở dạy nghề công lập, 34 cơ sở dạy nghề ngoài công lập. 

           2. Đào tạo nguồn nhân lực:

 - Số học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học: 274.146, tỉ lệ 98%,

 - Số học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS: 359.042, tỉ lệ 97,5%,

 - Số học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT, BTTHPT: 262.720 em, trong đó THPT có 226.885 em, đạt tỉ lệ 91,64%; BTTHPT có 35.835 em, đạt tỉ lệ 75,26%.

 - Số học sinh thi đỗ vào các trường Đại học, CĐ: 109.826 em. Đặc biệt có học sinh là người dân tộc Khơ Mú thi đỗ vào Đại học. 

 - Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2010, đạt 40% (năm 2005 là 27%)

 - Năm học 2010-2011, tổng số học sinh của giáo dục Mầm non và phổ thông: 779.766 em.

 3. Bồi dưỡng nhân tài:

 - Học sinh giỏi Quốc tế; Khu vực (2005-2010): 8 em, trong đó 3 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ,

 - Học sinh giỏi Quốc gia các môn Văn hóa lớp 12 THPT (2005-2010): 410 em, trong đó có 11 giải Nhất, 131 giải Nhì, 168 giải Ba, 103 giải KK.

 - Học sinh Giỏi cấp tỉnh (2005- 2010): 20.815 em, trong đó THCS: 5.759 em, THPT: 14.259 em, BTTHPT: 797 em.

 - Học sinh đạt điểm thủ khoa và đạt 30 điểm/3 môn thi vào các trường đại học (2005-2010): 35 em.

 - Tham gia chung kết năm cuộc thi “Đường lên đỉnh OLIMPIA” toàn quốc: Có 3 học sinh đạt giải, trong đó 1 giải Nhì, 2 giải Ba. 

 4. Các điều kiện để phát triển giáo dục và đào tạo:

 4.1. Đội ngũ nhà giáo:

 - Năm học 2009-2010, toàn Ngành có 54.615 cán bộ, giáo viên, trong đó: GD Mầm non: 11.433 người; GD Tiểu học: 17.624 người; THCS: 18.639 người; THPT: 6.073 người; TTGDTX-DN: 702 người; TTKTTH-HN và TTGDTX tỉnh: 66 người; Cơ quan Sở GD&ĐT: 78 người.   

 - Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo: Mầm non và phổ thông chiếm 98,50%; trên chuẩn 26,38%:

 + Mầm non: Đạt chuần trở lên 99,30%, trong đó trên chuẩn 21,40%

 + Tiểu học:  Đạt chuần trở lên 98,75%, trong đó trên chuẩn 39,54%

 + THCS: Đạt chuần trở lên 96,81%, trong đó trên chuẩn 35,94%

 + THPT: Đạt chuần trở lên 98,96, trong đó trên chuẩn 8,67%

 + TTGDTX: Đạt chuần trở lên 95%, trong đó trên chuẩn 5 %

 - Khối Đại học CĐ, TCCN: Đạt chuẩn, 96,12%; trên chuẩn 30%

 - Có 2.030 Đảng bộ, Chi bộ, đạt tỉ lệ 94% số cơ sở giáo dục có tổ chức Đảng

 - Có 21.876 đảng viên, chiếm tỉ lệ trên 40% cán bộ, giáo viên là đảng viên

 4.2. Cơ sở vật chất và Tài chính.

 - Tổng số phòng học: 25. 092 phòng.

 - Số phòng học kiên cố, cao tầng: 20.190/25.092 phòng học, chiếm tỉ lệ 80,5% (tăng 5.502 phòng học kiên cố so với năm 2005)

 - Số trường học có thư viện đạt yêu cầu trở lên (Tiểu học, THCS, THPT): 80% 

 - Số trường đạt chuẩn quốc gia: 816/2160 trường, chiếm tỉ lệ 38%, trong đó: MN có 192 trường; Tiểu học có 463 trường; THCS có 147 trường; THPT có 14 trường.

 - Tài chính chi cho giáo dục (2005- 2010): 13.379.261 triệu đồng, trong đó: 2005: 1.601 triệu đồng; 2006: 1.617.779 triệu đồng; 2007: 2.270.358 triệu đồng; năm 2008: 2.497.395 triệu đồng; 2009: 2.622.150 triệu đồng; 2010: 2.739.621 triệu đồng.

 - Tổng huy động các nguồn lực khác của xã hội cho giáo dục đạt 25%/tổng ngân sách chi cho Giáo dục.

 5. Các danh hiệu thi đua và khen thưởng đạt được (2005 - 2010)

 - 2 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng trong thời kỳ đổi mới

 - 10 lượt tập thể được tặng cờ thi đua đơn vị xuắt sắc của Chính phủ

 - 6 lượt tập thể được tặng cờ thi đua đơn vị xuắt sắc của Bộ GD&ĐT

 - 81 lượt tập thể được UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc.

 - 140 lượt tập thể được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

 - 2 nhà giáo được phong tặng danh hiệu NGND

 - 47 nhà giáo được phong tặng danh hiệu NGƯT

 - 21 nhà giáo được công nhận danh hiệu CSTĐ toàn quốc

 - 676 lượt nhà giáo được công nhận danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh

 - 3 tập thể được tặng thưởng Huân chương Độc lập.

 - 81 tập thể, 44 cá nhân được tặng Huân chương lao động Hạng Ba trở lên

 - 143 tập thể, 151 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen

 - 305 lượt tập thể, 349 lượt cá nhân được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen

 - 723 lượt tập thể, 1.030 lượt cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen

 - 1493 lượt tập thể, 4.932 lượt cá nhân được tặng Giấy khen Sở GD&ĐT,

 - 7.620 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng KH Ngành cấp tỉnh công nhận.

 - Từ năm học 2005-2006 đến năm học 2009-2010, Sở Giáo dục và Đào tạo liên tục 5 năm được Bộ GD&ĐT tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn quốc (2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010) được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua khối các Sở GD&ĐT năm học 2008-2009, được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng, giai đoạn 2005-2010, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Nhì (2010).      

 B. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN 2015 :

 I. NHỮNG CHỈ TIÊU CƠ BẢN GIAI ĐOẠN  2011- 2015:

 1. Củng cố vững chắc PCGDTH đúng ĐT; PCGDTHCS: 27/27 huyện, thị, TP;  có 2 đơn vị được công nhận hoàn thành PCGD TH: TP Thanh Hóa, TX Bỉm Sơn;

 2. Đưa tỉ lệ người lao động qua đào tạo đạt 55% (2015)

 3. Nâng tỉ lệ đạt chuẩn về trình độ ĐT của GV lên 100%; trên chuẩn 35% (2015) 

 4. Hoàn thành chương trình kiên cố hoá trường, lớp học vào năm 2012, đưa tỷ lệ phòng học cao tầng, kiên cố hoá đạt 100% vào cuối năm 2015.

 5. Phấn đấu hết năm 2015, đưa tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia lên 47%/ tổng số các trường học trong tỉnh: MN, có 258 trường (tỉ lệ 40%); TH: 500 trường (tỉ lệ 70%); THCS: 221 trường (tỉ lệ 30%); THPT: 40 trường (tỉ lệ 40%).

 6. 100% các trường THPT, 27 phòng GD&ĐT huyện, thị, TP; 2/3 số trường học MN, TH, THCS trong tỉnh nối mạng Internet và sử dụng hộp thư điện tử của Ngành có hiệu qủa trong quản lý, giảng dạy.

 7. 100% trường THCSDTNT của 11 huyện miền núi đạt chuẩn QG (năm 2015).   

 + Tiếp tục xây dựng nhà bán trú cho học sinh vùng cao; vùng sâu miền núi.

 + Nâng tỉ lệ cán bộ, giáo viên là người địa phương từ 70% lên 75% (năm 2015).     

 8. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn; nâng tỉ lệ học sinh thi đỗ vào các trường Đại học, CĐ hàng năm tăng từ 3-5%.

 9. Xây dựng trường chuyên Lam Sơn trở thành trường chuyên trọng điểm QG,

 10.100% trường học được công nhận trường học thân thiện, học sinh tích cực.

 II. CÁC GIẢI PHÁP:

 1. Quán triệt có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII về phát triển GD&ĐT giai đoạn 2010-2015.

 2. Đổi mới công tác quản lý giáo dục; đổi mới cơ chế quản lý Tài chính; tăng cường công tác pháp chế, công tác phối hợp; đổi mới công tác Thi đua- khen thưởng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý giáo dục;

 3. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; Tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; cuộc vận động “Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm”; Đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Hai tốt”; Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”…

 4. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học:

 - Đẩy mạnh chương trình kiên cố hoá trường, lớp học; thực hiện tốt Đề án “ Quy hoạch và xây dựng CSVC trường học”, xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.     

 5. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao hiệu quả giáo dục ở tất cả các cấp học, bậc học.

 6. Phát triển quy mô giáo dục hợp lý, hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục trong toàn tỉnh, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

 7. Phát triển vững chắc giáo dục miền Núi và dân tộc, tiếp tục thực hiện các đề án, dự án chương trình mục tiêu đầu tư phát triển giáo dục miền núi có hiệu quả.

 8. Đẩy mạnh công tác XHH giáo dục, nhằm phát huy mọi nguồn lực của toàn xã hội quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục.

 9. Từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ nhà giáo, nhất là các nhà giáo đang công tác ở khu vực miền nui vùng cao, vùng khó khăn, giáo viên Mầm non ngoài biên chế.

           Với những thành tựu đạt được trong giai đoạn vừa qua, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và truyền thống Đất Thanh- Đất học, chúng ta tin tưởng sự nghiệp giáo dục và đào tạo Thanh Hóa sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra giai đoạn 2011- 2015; giữ vững danh hiệu đơn vị xuất sắc của giáo dục cả nước.    

 

 

File đính kèm: